Mã ngành Cao đẳng Điều Dưỡng là gì?

“Em muốn đăng kí học Cao đẳng Điều Dưỡng tại trường nhưng chưa biết mã ngành là gì? Chương trình học tại Cao đẳng Dược Hà Nội có gì khác biệt so với các cơ sở khác? Mong được tư vấn ạ” (Nguyễn Hoàng Thảo, Vĩnh Phúc)

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk