Học Cao đẳng Dược liệu có bị bão hòa trong 1,2 năm nữa?

Hiện nay, Cao đẳng Dược đang là xu thế học của rất nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, với số lượng thí sinh tham gia đào tạo nhiều như vậy, liệu rằng 1,2 năm nữa có bị bão hòa và khó xin việc hay không?

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk