2017 khối C không còn xét tuyển vào ngành CAND ( Công An Nhân Dân)

2017 khối C không còn xét tuyển vào ngành CAND ( Công An Nhân Dân). Khối C (Văn Sử Địa) theo đó ngày 07/02 beo cục chính trị CAND có thông báo về phương án tuyển sinh hệ chính quy cho khối ngành công an nhân dân năm 2017 như sau:

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

 1. Phương thức xét tuyển vào khối Ngành CAND 2017

Trong năm 2017 các trường khối công an nhân dân sẽ sử dụng phương án dựa và điểm thi tốt nghiệp và bài thi tổ hợp các môn để xét tuyển vào khối

  1. Tổ hợp các môn xét tuyển vào khối ngành công an nhân dân như sau:

-  Tuyển sinh xét tuyển vào khối ngành Nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, sử dụng 3 tổ hợp như sau:

+ Tổ hợp xét tuyển D01 gồm các môn: Toán, Anh, Ngữ Văn

+ Tổ hợp xét tuyển C03 gồm các môn: Toán - Lịch Sử - Ngữ Văn

+ Tổ hợp xét tuyển A01 gồm các môn: Toán - Tiếng Anh - Vật Lý

- Tuyển sinh xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, ngành Luật, sử dụng 2 tổ hợp như sau:

+ Tổ hợp xét tuyển D01 gồm các môn: Toán, Anh, Ngữ Văn

+ Tổ hợp xét tuyển C03 gồm các môn: Toán - Lịch Sử - Ngữ Văn

- Tuyển sinh xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, sử dụng 2 tổ hợp môn:

+ Tổ hợp xét tuyển D01 gồm các môn: Toán, Anh, Ngữ Văn

+ Tổ hợp xét tuyển A01 gồm các môn: Toán - Tiếng Anh - Vật Lý

-  Xét tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sử dụng 1 tổ hợp môn:

+ Tổ hợp xét tuyển A00 gồm các môn: Toán- Hóa Học - Vật Lý

-  Tuyển sinh xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung, sử dụng 1tổ hợp môn:

+ Tổ hợp xét tuyển D01 gồm các môn: Toán, Anh, Ngữ Văn

Như vậy trong năm 2017 tổ hợp khối C (Văn - Lịch Sử - Địa Lý) không được sử dụng vào xét tuyển khối CAND 2017

Đối với những bạn nào không đủ điểm đậu vào khối CAND thì các em có thể đang ký học Cao đẳng Dược Hà Nội tại 290 Tây Sơn thông qua hình thức xét tuyển học bạ THPT qua website của nhà trường: http://caodangduochanoi.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018