50 năm chặng đường đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh đại học được phắc họa [infographic]

50 năm chặng đường đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh đại học được phắc họa [infographic], Bắt đầu từ năm 1970 tới nay đã chẳng qua bao thằng trầm của cuộc cải cách giáo dục trong tuyển sinh Đại Học, Những chặng đường gian chuôn.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk


Những thay đổi trong thi đại học suốt gần 50 năm qua đã cho thấy mong muốn tổ chức kỳ thi vào đại học, cao đẳng vừa đủ độ khó để đánh giá đúng năng lực của thí sinh, vừa đủ thuận tiện cho thí sinh tham gia thi tuyển. Tuy nhiên, sau nhiều sự thay đổi, kỳ thi đại học cho đến nay vẫn vô tình tạo rất nhiều áp lực lên tâm lý thí sinh và gia đình. Với dự thảo thi THPT QG và tuyển sinh ĐH – CĐ 2017, các thí sinh sẽ lại có những khác biệt nhất định như tổ hợp môn mới và các môn thi trắc nghiệm nhưng áp lực học hành, thi cử vẫn không khác các năm trước là bao.

50 năm chẳng đường đổi mới được Cao đẳng Y Dược Hà Nội sưu tầm các em xem chi tiết tại file Infographic

50 năm chặng đường đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh đại học được phắc họa [infographic]50 năm chặng đường đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh đại học được phắc họa [infographic]

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018