Bảng nhận biết hợp chất để nhận biết các chất hữu cơ

Bảng nhận biết hợp chất để nhận biết các chất hữu cơ, trong quá trình học tập của các em chưa chú ý đến các hợp chất khi nó được liên kết với nhau và với các gốc vì thế mà các em không nhận biết đây là chất gì tên gọi chúng ra làm sao, Cao đẳng Dược tổng hợp bài viết này giới thiệu đến các em các hợp chất hữu cơ để nhận biết chúng

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Dược gửi các em bảng danh sách nhận biết các hợp chất hữu cơ

Bảng nhận biết hợp chất để nhận biết các chất hữu cơ

Bảng nhận biết hợp chất để nhận biết các chất hữu cơ

Bảng nhận biết hợp chất để nhận biết các chất hữu cơ

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018