Bộ đề mới nhất môn Địa Lý gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm

500 câu trắc nghiệm Môn Địa Lý được Caodangduochanoi.vn sưu gầm gửi tới các em chuẩn bị thi tốt nghiệp thpt năm 2017. Với 500 câu Địa Lý này các em có thể tự rèn luyện phân tích định hướng cho mình chính xác cách ôn luyện

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Câu 1: Nguyên nhân cơ bản khiến chúng ta phải sử dụng nhiều phép chiếu đồ khác nhau là:

A. Do bề mặt Trái Đất cong             B. Do yêu cầu sử dụng khác nhau

C. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện      D. Do hình dáng lãnh thổ.

Câu 2: Mặt phẳng chiếu đồ thường có dạng hình học là:

A. Hình nón                                    B. Hình trụ

C. Mặt phẳng                                  D. Tất cả các ý kiến trên

Câu 3: Cơ sở để phân chia thành các loại phép chiếu: phương vị, hình nón, hình trụ là:

A. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện      B. Do hình dạng mặt chiếu

B. Do vị trí tiếp xúc mặt chiếu          D. Do đặc điểm lưới chiếu.

Câu 4: Cơ sở để phân chia mỗi phép chiếu thành 3 loại; đứng, thẳng, nghiêng là:

A. Do vị trí tiếp xúc của mặt chiếu với địa cầu.

B. Do hình dạng mặt chiếu.

C. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện.

D. Do đặc điểm lưới chiếu.

Câu 5: Phép chiếu phương vị sử dụng mặt chiếu đồ là:

A. Hình nón                      B. Mặt phẳng

C. Hình trụ                       D. Hình lục lăng.

Câu 6: Trong phép chiếu phương vị đứng mặt chiếu tiếp xúc với địa cầu ở vị trí:

a. Cực                           b. Vòng cực

c. Chí tuyến                   d. Xích đạo

Câu 7: Tính chính xác trong phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm:

a. Tăng dần từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao

b. Cao ở vòng cực và giảm dần về 2 phía

c. Cao ở 2 cực và giảm dần về các vĩ độ thấp hơn

d. Không đổi trên tồn bộ lãnh thổ thể hiện

Câu 8: Tính chính xác trong phép chiếu phương vị ngang có đặc điểm:

a. Cao ở xích đạo và giảm dần về 2 nữa cầu Bắc - Nam

b. Cao ở kinh tuyến giữa và giảm dần về 2 phía Đông – Tây

c. Cao ở vị trí giao của kinh tuyến giữa và xích đạo và giảm dần khi càng xa giao điểm đó

d. Cao ở vị trí giao của kinh tuyến gốc và xích đạo và giảm dần khi càng xa giao điểm đó

Câu 9: Phép chiếu phương vị ngang thường được dùng để vẻ bản đồ:

a. Bán cầu Đông và bán cầu Tây            b. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam

c. Vùng cực                                         d. Vùng vĩ độ trung bình

Câu 10: Tính chính xác trong phép chiếu phương vị nghiêng có đặc điểm:

a. Cao ở vị trí tiếp xúc với mặt chiếu và giảm dần khi càng xa điểm tiếp xúc đó

b. Cao ở kinh tuyến giữa và giảm dần về 2 phía Đông – Tây

c. Cao ở xích đạo và giãm dần về 2 phía Bắc – Nam

d. Cao ở vĩ độ tiếp xúc với mặt chiếu và giảm dần khi xa vĩ độ đó

Câu 11: Phép chiếu phương vị nghieng thường được dùng để vẻ bản đồ:

a. Bán cầu Đông và bán cầu Tây        b. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam

c. Vùng cực                                     d. Vùng vĩ độ trung bình

Câu 12: Trong số các phép chiếu phương vị, phép chiếu có khả năng thể hiện phần lãnh thổ ở xích đạo với độ chính xác lớn nhất:

a. Phương vị đứng                         b. Phương vị ngang

c. Phương vị nghiêng                     d. Tất cả các ý trên

Câu 13: Trong số các phép chiếu phương vị, phép chiếu có khả năng thể hiện phần lãnh thổ ở Tây Âu với độ chính xác lớn nhất:

a. Phương vị đứng                       b. Phương vị ngang

c. Phương vị nghiêng                   d. Cả a và b đúng

Câu 14: Trong số các phép chiếu phương vị, phép chiếu có khả năng thể hiện phần lãnh thổ của lục địa Nam Cực với độ chính xác lớn nhất:

a. Phương vị đứng                              b. Phương vị ngang

c. Phương vị nghiêng                          d. Cả a và c đúng

Câu 15: Tính chính xác trong phép chiếu hình nón đứng có đặc điểm là:

a. Cao ở kinh tuyến giữa và giảm dần vế 2 phía Đông - Tây

b. Cao ở xích đạo và giảm dần về 2 phía Bắc – Nam

c. Cao ở kinh độ tiếp xúc với mặt chiếu và giảm dần khi càng xa kinh độ đó

d. Cao ở vĩ độ tiếp xúc với mặt chiếu và giảm dần khi xa vĩ độ đó

Download: https://drive.google.com/file/d/0BwSuzbPlQyoGZmdFLWFNbkFabWM/view

 Nguồn: caodangduochanoi.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018