Các dạng bài tập Hóa Học theo từng dạng ôn thi tốt nghiệp THPT

Các dạng bài tập Hóa Học theo từng dạng ôn thi tốt nghiệp THPT bao gồm các dạng Kim Loại, Bazo, Dung Dịch Muối, Hợp chất, Lưỡng Tính, Điện Phân, CO2, SO2, Phản ứng H2, C, CO, AL ....

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Dược Hà Nội tổng hợp cho các em toàn bộ các dạng bài tập Hóa Học ôn thi tốt nghiệp THPT 2017

- Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa

- Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh

- Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối - Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính

- Dạng 5: Bài tập về điện phân

- Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm

- Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại - Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học

- Dạng 9: Bài tập về hiệu suất

I- DẠNG 1

BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT KIM LOẠI, BAZƠ, MUỐI ...TÁC DỤNG VỚI AXIT KHÔNG CÓ

TÍNH OXI HÓA ( HCl, H2SO4 loãng )

1. Phương pháp giải chung :

- Cách 1: Cách giải thông thường: sử dụng phương pháp đại số, thiết lập mối quan hệ giữa dữ kiện bài

toán với ẩn số, sau đó giải phương trình hoặc hệ phương trình

- Cách 2: Cách giải nhanh: Sử dụng các định luật như: Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng, bảo toàn

nguyên tố ( Kết hợp với pp đại số để giải)

* Chú ý : Thông thường một bài toán phải phối hợp từ 2 phương pháp giải trở lên, chứ không đơn thuần

là áp dụng 1 phương pháp giải

Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được

m gam muối và 1,456 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là:

A. 6,545 gam B. 5,46 gam C. 4,565 gam D. 2,456 gam

Giải:

Cách 1: nH2= 1,456/22,4= 0,065 mol

Các PTHH: 2Al + 6HCl→ 2AlCl3 + 3H2 (1)

Mol: x x 1,5x

Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2 (2)

Mol: y y y

Theo đầu bài ta có: 27x + 56y = 1,93 (I) và 1,5x + y = 0,065 (II). Giải hệ (I) và (II) ta được:

x =0,03, y= 0,02 → m= 0,03.133,5 + 0,02. 127= 6,545 gam . Vậy đáp án A đúng

Cách 2: Ta luôn có nHCl=2nH2 = 2.0,065=0,13 mol. Vậy theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

1,93 + 0,13.36,5= m + 0,065.2 → m= 6,545 gam→ Vậy đáp án A đúng

* Như vậy cách giải 2 ngắn gọn hơn và nhanh hơn rất nhiều cách 1, tuy nhiên muốn giải theo cách 2

chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau: - Trong các pư của kim loại, oxit... với axit thì : nHCl= 2nH2 hoặc nHCl = 2nH2O

Còn: nH2SO4= nH2=nH2O

nOH- = 2nH2 ( trong phản ứng của kim loại với H2O)

- Khi cho axit HCl tác dụng với muối cacbonat ( CO3

2-) cần chú ý:

+ Khi cho từ từ HCl vào CO3

2- thì tứ tự phản ứng là:

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018