Cảnh báo – nhiều trang mạng mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh

Bài viết sau đây liệt kê ra một số trang mạng mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh. Các bạn thí sinh cũng như qúy phụ huynh chú ý.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cảnh báo – nhiều trang mạng mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh. Hiện nay có một số trang mạng mạo danh trường Đại học Sư phạm Hà Nội để tuyển sinh. Các bạn thí sinh cần phải cảnh giác để không bị lừa. Trường Đại học sư phạm thông báo tới các bạn thí sinh là thông tin tuyển sinh của nhà trường chỉ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường tại http:// www.hnue.edu.vn hoặc http://www.dhsphn.edu.vn và những thông báo bằng văn bản được ký bởi người có thẩm quyền và đóng dấu của Trường. Ngoài ra thì đều là những cơ sở giả mạo.

Cảnh báo – nhiều trang mạng mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về việc nhiều trang tuyển sinh mạo danh trường để tuyển sinh.

Theo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện nay trên các trang mạng xã hội đang chia sẻ thông tin tuyển sinh các Hệ đào tạo Cử nhân Cao đẳng Sư phạm. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin cũng như danh dự của nhà trường.

Các trang mạng xã hội tự giới thiệu là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cơ sở Hà Nam tuyển sinh cao đẳng chính quy các ngành hay tự xưng là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh cao đẳng sư phạm chính quy, xét tuyển học bạ nên không mất nguyện vọng đăng ký.

Trước những thông tin trên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định nhà trường không tuyển sinh và cũng chưa từng đưa ra những thông tin như vậy. Nhà trường cho biết, các thông tin Tuyển sinh chính thức của Nhà trường chỉ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường tại http:// www.hnue.edu.vn hoặc http://www.dhsphn.edu.vn và những thông báo bằng văn bản được ký bởi người có thẩm quyền và đóng dấu của Trường. Với những địa chỉ tuyển sinh và website khác ghi là của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đều là giả mạo.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tới qúy phụ huynh học sinh cũng như thí sinh biết thông tin để có sự cảnh giác không bị đối tượng lừa đảo giả mạo.

Nếu các bậc phụ huynh và các bạn thí sinh có nhận được điện thoại từ bất kỳ một nơi nào mạo nhận là Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh thì không nên tin tưởng và phải báo cho Công an hoặc báo về trường Đại học Sư phạm Hà Nội để chúng tôi có biện pháp giải quyết.

Dưới đây là một số trang mạng mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh. Các bạn thí sinh cũng như qúy phụ huynh chú ý.

Cảnh báo – nhiều trang mạng mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh

Cảnh báo – nhiều trang mạng mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh

Cảnh báo – nhiều trang mạng mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh

Cao đẳng Y Dược sưu tầm

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018