Cao đẳng y tế Hà Tĩnh trường 2017 điểm chuẩn và chỉ tiêu lấy bao nhiêu?

Cao đẳng y tế Hà Tĩnh trường 2017 điểm chuẩn và chỉ tiêu lấy bao nhiêu? Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh trong năm 2016 trường lấy 350 chỉ tiêu cho toàn Ngành. Trường đào tạo 2 Ngành Điều Dưỡng(200) và Hộ Sinh(150). Hình thức tuyển sinh dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh trong cả nước.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Dưới đây là thông tin và chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh năm 2016 từ đây các em có thể xem và hình dung ra trong năm 2017 trường lấy bao nhiêu chỉ tiêu

Cao đẳng y tế Hà Tĩnh trường 2017 điểm chuẩn và chỉ tiêu lấy bao nhiêu?

Đối với những thí sinh nào muốn học tại Hà Nội các ngành trên thì đăng ký qua website của nhà trường: http://caodangduochanoi.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018