Chỉ tiêu Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2017

Chỉ tiêu Học Viện Phụ Nữ Việt(Mã Trường HPN) Nam 2017 không có gì thay đổi nhiều so với 2016 trong năm 2017 chỉ tiêu đầu vào là 700 chỉ tiêu.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Chỉ tiêu Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2017

Trường Học Viện Phụ Nữ  Việt Nam đào tạo những ngành gì?

  • Ngành Công tác xã hội
  • Ngành Quàn trị kinh doanh
  • Ngành Luật
  • Ngành giới và phát triển

Đối tượng điều kiện xét vào trường Học Viện Phụ Nữ Việt Nam

  • Tuyển sinh trong cả nước
  • Tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT
  • Có mức điểm trên điểm sàn và không bị môn nào điểm liệt

Thông tin về phương án tuyển sinh của trường Học Viện Phụ Nữ Việt Nam

Chỉ tiêu Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2017

Nguồn: http://caodangduochanoi.vn/

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018