Chỉ tiêu học Viện Tài Chính năm 2017

Trường ĐH(Đại Học) Tài Chính năm nay tuyển sinh lấy 3.900 chỉ tiêu đối với Hệ ĐH chính quy

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Trong đó các Ngành như: Chỉ tiêu Ngành Tài chính – Ngân hàng ( D340201): 900; Chỉ tiêu Ngành Kế toán (D340301): 650; chỉ tiêu ngành Quản trị kinh doanh (D340101): 120; chỉ tiêu Hệ thống thông tin quản lý (D340405): 60; Chỉ tiêu Ngôn ngữ Anh (D220201): 100; chỉ tiêu Kinh tế (D310101):120

Chỉ tiêu học Viện Tài Chính năm 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường Đại Học Tài Chính 2017

* XT vào trường ĐH Tài chính đối với học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập không quá 50%

TT

Các ngành, chuyên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Tài chính – Ngân hàng ( D340201)       

950

2

Kế toán (D340301)

600

3

Quản trị kinh doanh (D340101)

120

4

Hệ thống thông tin quản lý (D340405)

60

5

Ngôn ngữ Anh (D220201)

100

6

Kinh tế (D310101)    

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* XT dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT cho các ngành của trường ĐH Tài Chính

TT

Các ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã tổ hợp

môn thi

Chỉ tiêu

1

Tài chính – Ngân hàng ( D340201)

(Trong đó chỉ tiêu tổ hợp D01 không quá 30% tổng chỉ tiêu ngành Tài chính – Ngân hàng).

A00;A01; D01

900

2

Kế toán (D340301)

(Trong đó chỉ tiêu tổ hợp D01 không quá 25% tổng chỉ tiêu ngành Kế toán).  

A00; A01; D01

650

3

Quản trị kinh doanh (D340101)

A00; A01; D01

120

4

Hệ thống thông tin quản lý (D340405)

(Riêng tổ hợp D01điểm môn chính toán nhân đôi).

A00; A01; D01

 

60

5

Ngôn ngữ Anh (D220201)

(Điểm môn chính: tiếng Anh nhân đôi).

D01

 

100

6

Kinh tế (D310101)

A01; D01

120

 Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018