Chỉ tiêu Phương án tuyển sinh vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đi đầu trong lĩnh vực đào tạo và là trường top 1 chuyên ngành các khối kỹ thuật. Trong năm 2017 trường tuyển sinh dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2017 theo quy định của bộ. Khi xét tuyển các môn tổ hợp Toán Lý Hóa, Toán Hóa Anh, Toán Lý Anh đều trọn môn toán là chính.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Dưới đây là thông tin chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành và từng chỉ tiêu của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 2017

Mã ĐKXT

Ngành và chương trình đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn

xét tuyển

Cơ điện tử

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Anh

 

(Toán là Môn thi chính)

KT11

Kỹ thuật cơ điện tử

300

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

TT11

Chương trình tiên tiến Cơ điện tử

40

Cơ khí

KT12

Kỹ thuật cơ khí

900

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật hàng không

Kỹ thuật tàu thủy

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Nhiệt – Lạnh

KT13

Kỹ thuật nhiệt

200

Vật liệu

KT14

Kỹ thuật vật liệu

200

TT14

Chương trình tiên tiến KH và KT vật liệu

30

Điện tử-Viễn thông

KT21

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

500

Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông

TT21

Chương trình tiên tiến Điện tử-viễn thông

40

Công nghệ thông tin

KT22

Kỹ thuật máy tính

500

Truyền thông và mạng máy tính

Khoa học máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Hệ thống thông tin

Công nghệ thông tin

TT22

Chương trình tiên tiến

Công nghệ thông tin Việt-Nhật (tiếng Việt)

Công nghệ thông tin ICT (tiếng Anh)

200

Toán - Tin

KT23

Toán-Tin

120

Hệ thống thông tin quản lý

Điện - Điều khiển và Tự động hóa

KT24

Kỹ thuật điện

700

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Công nghệ kỹ thuật điện

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

TT24

Chương trình tiên tiến

Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện

40

TT25

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh

40

Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Hóa, Sinh

TOÁN, Hóa, Anh

 

(Toán là Môn thi chính)

KT31

Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học

950

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật thực phẩm

Kỹ thuật môi trường

Hóa học

Công nghệkỹ thuật hóa học

Công nghệ thực phẩm

KT32

Kỹ thuật in

50

Dệt-May

 

KT41

Kỹ thuật dệt

180

TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Anh

 

(Toán là Môn thi chính)

Công nghệ may

KT42

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

50

Vật lý kỹ thuật và Kỹ thuật hạt nhân

KT5

Vật lý kỹ thuật

160

Kỹ thuật hạt nhân

Kinh tế - Quản lý

KQ1

Kinh tế công nghiệp

160

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Quản lý công nghiệp

KQ2

Quản trị kinh doanh

80

KQ3

Kế toán

80

Tài chính-Ngân hàng

Ngôn ngữ Anh

 

TA1

Tiếng Anh KHKT và công nghệ

140

Toán, Văn, ANH

(Anh là Môn thi chính)

TA2

Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế

60

 

Các chương trình đào tạo quốc tế

Tên ngành-chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

dự kiến

Tổ hợp môn

xét tuyển

QT11

Cơ điện tử - NUT

(ĐH Nagaoka - Nhật Bản)

80

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

 

(Riêng QT13 bổ sung thêm Toán, Lý, Pháp)

 

QT12

Điện tử -Viễn thông - LUH

(ĐH Leibniz Hannover - Đức)

40

 QT13

Hệ thống thông tin – G.INP

(ĐH Grenoble – Pháp)

40

QT14

Công nghệ thông tin - LTU

(ĐH La Trobe – Úc)

60

QT15

Kỹ thuật phần mềm – VUW IT

(ĐH Victoria - New Zealand)

60

QT21

Quản trị kinh doanh -  VUW

(ĐH Victoria - New Zealand)

60

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Văn, Anh

 

(Riêng QT33 có thể thay tiếng Anh bằng tiếng Pháp trong các tổ hợp xét tuyển)

 

QT31

Quản trị kinh doanh – TROY BA

(ĐH Troy - Hoa Kỳ)

40

QT32

Khoa học máy tính – TROY - IT

(ĐH Troy - Hoa Kỳ)

40

QT33

Quản trị kinh doanh - UPMF

(ĐH Pierre Mendes France – Pháp)

40

QT41

Quản lý công nghiệp

Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp(Industrial System Engineering)

40

 
 

Đối với những bạn nào chưa đủ điểm vào trường ĐH bách khoa Hà Nội và có đam mê theo đuổi ngành y Dược thì hãy đăng ký tuyến sinh xét tuyển vào trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường tuyển sinh 2017 cho Ngành Điều Dưỡng và Ngành Dược Ngoài ra trường đào tạo Liên Thông và Văn bằng cho 2 ngành trên. chi tiết thông qua website: http://caodangduochanoi.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018