Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học(ĐH) Văn Hóa TPHCM 2017

Trường Đại Học(ĐH) Văn Hóa TPHCM năm nay tuyển sinh theo hai hình thức: Thứ nhất là hình thức thi tuyển, Thứ Hai là hình thức xét tuyển, Còn đối với Ngành năng khiếu trường sẽ cho thi tuyển kết hợp với các môn thi tổ hợp theo quy định của bộ GD&ĐT

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Hình thức thi tuyển: Đối với hình thức này Trường Đại Học(ĐH) Văn Hóa TPHCM lấy 70% chỉ tiêu vào trường ( Trừ ngành năng khiếu)

Hình thức xét tuyển: Đối với hình thức này Trường Đại Học(ĐH) Văn Hóa TPHCM lấy 30% chỉ tiểu vào trường. Hình thức này xét tuyển dựa vào học bạ dựa trên 3 năm học của các em và điểm tb của các em trong 3 năm học đó.

Thời gian nhận hồ sơ vào Trường Đại Học(ĐH) Văn Hóa TPHCM : từ ngày 3.07 - 27.10

Đối với các môn năng khiếu thi Trường Đại Học(ĐH) Văn Hóa TPHCM sẽ cho thi tuyển năng lực đầu vào của các thí sinh kết hợp với các môn tổ hợp xét tuyển ( Trong đó môn năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên)

Trong đó chỉ tiêu vào các ngành của Trường Đại Học(ĐH) Văn Hóa TPHCM như sau: bảo tàng học 40,khoa học thư viện 50,inh doanh xuất bản phẩm 100,Việt Nam học 250,quản lý văn hóa 230,ăn hóa các dân tộc thiểu số VN 40,văn hóa học 100

Dưới đây là thông tin chi tiết Ngành và Mã Ngành và tổ hợp xét tuyển từng môn vào ngành của Trường Đại Học(ĐH) Văn Hóa TPHCM

 

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Khoa học Thư viện

D320202

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

2

Bảo tàng học,

chuyên ngành Bảo tồn - Bảo tàng

D320305

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Bảo tàng học,

chuyên ngành Bảo quản hiện vật Bảo tàng

D320305

- Toán, Vật lí, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

3

Việt Nam học,

chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch

D220113

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

4

Kinh doanh xuất bản phẩm,

chuyên ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm

D320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Kinh doanh xuất bản phẩm,

chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm

D320402

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

5

Quản lý văn hóa,chuyên ngành (1) Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

D220342

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Quản lý văn hóa,chuyên ngành (2) Quản lý Di sản văn hóa

D220342

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Quản lý văn hóa,chuyên ngành (3) Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

D220342

- Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật (NKNT)1

- Ngữ văn, Toán, NKNT 1

- Ngữ văn, tiếng Anh, NKNT 1

- Ngữ văn, NKNT 1, NKNT 2

Quản lý văn hóa,chuyên ngành (4) Biểu diễn âm nhạc

D220342

- Ngữ văn, Địa lý, NKNT 1

- Ngữ văn, Toán, NKNT 1

- Ngữ văn, tiếng Anh, NKNT 1

- Ngữ văn, NKNT 1, NKNT 2

6

Văn hóa học,

chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

D220340

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Văn hóa học,

chuyên ngành Truyền thông

Văn hóa

D220340

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu

7

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

D220112

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

 
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT như sau:
+ Đợt 1: từ 3.7 - 28.7
+ Đợt: từ 1.8 – 26.8
+ Đợt 3: từ 30.8 – 27.9
+ Đợt 4: từ 2.10- 27.10

Ngoài ra đối với em có năng lực và mức điểm không đủ đạt đậu vào các trường Đại học và có đam mê theo Ngành Y Dược thì các em có thể đăng ký xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội thông qua website: http://www.caodangduochanoi.edu.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018