Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại Học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Trường Đại Học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội năm 2017 tuyển sinh đầu vào 2 Ngành chỉ tiêu cho tất cả các Ngành Học. Năm nay với Phương án thi mới của bộ nhà trường đã chuẩn bị công tác tuyển sinh gần như đã xong.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

1- Các Ngành đào tạo xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội 2017 

 • Ngành đào tạo Công nghệ thực phâm
 • Ngành đào tạo Công nghệ sợi, dệt
 • Ngành đào tạo Công nghệ may
 • Ngành đào tạo Công nghệ thông tin
 • Ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Ngành đào tạo Kế toán
 • Ngành đào tạo Quản trị kinh doanh
 • Ngành đào tạo Tài chính - Ngân hàng

2- Điều kiện xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Kỹ Thuật CNHN

Năm nay nhà trường đưa ra 2 phương ánh xét tuyển vào trường trong đó có phương án xét điểm thi và xét học lực của các em theo quy định của bộ GD&ĐT

 • Các thí sinh em tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT
 • Các thí sinh không bị liệt trong các môn thi trong đó không được để bất cứ môn xét tuyển vào ngành thấp hơn 1 điểm
 • Phương thức XT 1: Nhà trường dành 60 % việc xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT
 • Phương thức XT 2: Nhà trường dành 40%  việc xét tuyển kết quả học tập THPT

3- Tổ hợp các Môn Xét tuyển vào Trường

 A00; A01; B00 và D01 và A00; A01; D01 và C01.

Dưới đây là thông tin chi tiết về Trường Đại Học kinh tế kỹ thuật Công Nghiệp về Mã Ngành, Chỉ tiêu cho từng Ngành

TT

Ngành tuyển sinh đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Công nghệ thực phâm

52540101

A00; A01; B00 và D01.

2

Công nghệ sợi, dệt

52540202

 

3

Công nghệ may

52540204

 

4

Công nghệ thông tin

52480201

 

5

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52510303

 

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52510301

A00; A01; D01 và C01.

7

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

52510302

8

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

52510201

 

9

Kế toán

52340301

 

10

Quản trị kinh doanh

52340101

 

11

Tài chính - Ngân hàng

52340201

 

TT

ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Xét kết quả thi THPT quốc gia

Dựa trên kết quả học tập bậc THPT

1

52540101

Công nghệ thực phẩm

240

160

2

52540202

Công nghệ sợi, dệt

90

60

3

52540204

Công nghệ may

330

220

4

52480201

Công nghệ thông tin

300

200

5

52510303

Công nghệ kỹ thuật điêu khiển và tự động hóa

270

180

6

52510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

270

180

7

52510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyên thông

270

180

8

52510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

270

180

9

52340301

Kế toán

360

240

10

52340101

Quản trị kinh doanh

330

220

11

52340201

Tài chính - Ngân hàng

270

180

Cộng

3000

2000

 

  Nguồn: Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018