Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại Học Y Tế Công Cộng 2017

Trường ĐH Y Tế Công Cộng trong năm 2017 trường tổng chỉ tiêu của trường 330 chỉ tiêu trong đó Ngành Công tác xã hội: 80 chỉ tiêu; Dinh Dưỡng học: 50 chỉ tiêu; y tế công cộng: 170 chỉ tiêu; Xét nghiệm y học: 30 chỉ tiêu.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Năm 2017 Trường ĐH y tế Công Cộng bổ sung thêm một số tổ hợp các môn xét tuyển vào trường trong đó có:

+ Ngành Công tác xã Hội có khối: B00, B01, D01

+ Ngành Dinh Dưỡng có khối: B00, D01, D08

+ Ngành y tế Công Cộng: B00, A00, D01

+ Ngành Xét nghiệm y Dược học cổ truyền: B00, A00, D08

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại Học Y Tế Công Cộng 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại Học Y Tế Công Cộng 2017

Nguồn: http://caodangduochanoi.vn/

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018