Chỉ tiêu tuyển sinh trường ĐH Đà Lạt 2017

Trường ĐH Đà Lạt năm 2017 trường chỉ tiêu cho toàn Ngành là 3200 chỉ tiêu với 31 Ngành học trong đó các Ngành Sư Phạm Toán ( 30 chỉ tiêu), Toán Học ( 80 chỉ tiêu), Công Nghệ Thông tin (300 chỉ tiêu), Kỹ thuật hạt nhân (40 chỉ tiêu)....

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Năm 2017 trường ĐH Đà Lạt tuyển sinh theo hình thức lấy điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Chỉ tiêu tuyển sinh trường ĐH Đà Lạt 2017

Điều kiện xét tuyển vào trường ĐH Đà Lạt năm 2017

 - Các thí sinh phải tốt nghiệp THPT và không có môn thi nào trong tổ hợp các môn thì dưới 1.0

 - Các thí sinh phải có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên và học 3 năm liên tục ở các tỉnh tây Nguyên thì mới được XT vào trường ĐH Đà Lạt.

 - Xét tuyển điểm 3 Môn theo tổ hợp các môn thi như: (Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Tiếng Anh, Sinh học; Toán, Văn, Tiếng Anh; Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội; Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội) và không nhân hệ số.

Đối tượng và Phạm vi tuyển sinh vào trường ĐH Đà Lạt năm 2017

  • Các thí sinh tốt nghiệp THPT
  • Tuyển sinh trong cả nước

Chỉ tiêu tuyển sinh cho từng Ngành vào trường của trường ĐH Đà Lạt 2017

STT

Tên ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

3200

1.  

Toán học

D460101

Toán, Vật lý, Hóa học; 
Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

80

2.  

Sư phạm Toán học

D140209

30

3.  

Công nghệ thông tin

D480201

300

4.  

Vật lý học

D440102

80

5.  

Sư phạm Vật lý

D140211

30

6.  

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

100

7.  

Kỹ thuật hạt nhân

D520402

40

8.  

Hóa học

D440112

80

9.  

Sư phạm Hóa học

D140212

30

10.  

Kế toán

D340301

100

11.  

Sinh học

D420101

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Sinh, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

100

12.  

Sư phạm Sinh học

D140213

30

13.  

Nông học

D620109

100

14.  

Công nghệ sinh học

D420201

365

15.  

Khoa học môi trường

D440301

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Sinh, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

80

16.  

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

125

17.  

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lý, Hóa học;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

200

18.  

Luật

D380101

Văn, Lịch sử, Địa lý;

Toán, Văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội;

Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

300

19.  

Văn hóa học

D220340

Văn, Lịch sử, Địa lý;

Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội;

Văn, Tiếng Anh, Lịch sử;

Văn, Tiếng Anh, Địa lý.

30

20.  

Văn học

D220330

60

21.  

Sư phạm Ngữ văn

D140217

30

22.  

Việt Nam học

D220113

30

23.  

Lịch sử

D220310

Văn, Lịch sử, Địa lý;

Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội;

Văn, Tiếng Anh, Lịch sử.

30

24.  

Sư phạm Lịch sử

D140218

20

25.  

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Văn, Lịch sử, Địa lý; 
Toán, Văn, Tiếng Anh;

Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

200

26.  

Công tác xã hội

D760101

Văn, Lịch sử, Địa lý; 
Toán, Văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội;

Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

40

27.  

Đông phương học

D220213

255

28.  

Quốc tế học

D220212

30

29.  

Xã hội học

D310301

30

30.  

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội.

240

31.  

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

30

 
Đối với những bạn nào không muốn học tại Đà Lạt và có đam mê theo đuổi ngành y Dược thì hãy đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch theo hình thức xét học bạ THPT 2017 qua website: http://caodangduochanoi.vn/

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018