Chiến thuật trong giai đoạn ôn thi nước rút môn Vật Lý

Tùy vào mục tiêu của mỗi thí sinh đặt ra, số điểm mong muốn đạt được là bao nhiêu. Thí sinh phải xác định cho mình thời gian dành cho từng dạng câu hỏi là bao nhiêu trong khi luyện đề thi.