Chính thức Bộ giáo dục công bố đề thi minh họa các môn thi THPT 2017

Chính thức Bộ giáo dục công bố đề thi minh họa các môn thi THPT 2017, Năm nay với 5 bài thi trong đó có 2 bài thi tổng hợp KHTN và KHXH và các môn Toán Văn Anh , tất cả các môn đều thi trắc nghiệm trừ môn Văn

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Trường Cao đẳng Dược xin gửi tới các thí sinh trong cả nước 14 Bộ đề thi Minh họa các Môn Toán,  Văn, Anh, Hóa, Lý, Sinh, Sử , Địa, Giáo Dục công Dân, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Đức

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp  môn Toán TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Ngữ văn TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Vật lí TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Hóa học TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn GDCD TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Tiếng Pháp TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Tiếng Nga TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Tiếng Trung TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Tiếng Nhật TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa ôn thi tốt nghiệp môn Tiếng Đức TẠI ĐÂY

Đáp án đề thi Minh họa tất cả các môn do bộ giáo dục công bố

Đáp án đề thi mình họa mới nhất môn toán năm 2017 

1 D 2 C 3B 4D 5A 6A 7C 8B 9D
10C 11A 12B 13B 14A 15C 16B 17D 18A
19C 20D 21A 22A 23A 24C 25C 26C 27A
28D 29D 30A 31B 32B 33C 34C 35A 36D
37D 38B 39D 40C 41A 42B 43D 44A 45C  
46C 47A 48D 49B 50B    

Đáp án đề thi minh họa môn tiếng Anh mới nhất năm 2017

1 B 2A 3B 4C 5B 6C 7D 8C 9A
10C 11D 12D 13A 14A 15A 16D 17D 18B
19A 20C 21B 22D 23C 24A 25B 26B 27D
28C 29C 30A 31A 32A 33C 34C 35B 36C
37C 38D 39B 40D 41B 42B 43A 44D 45A
46C 47C 48B 49C 50D  

Đáp án đề thi minh họa môn sinh học mới nhất năm 2017 

1 B 2B 3B 4A 5C 6D 7B 8B 9A
10C 11C 12C 13B 14D 15A 16B 17C 18A
19A 20C 21C 22A 23B 24A 25A 26C 27A
28B 29C 30B 31A 32A 33C 34B 35B 36A
37B 38A 39B 40C          

Đáp án đề thi minh họa môn hóa học mới nhất năm 2017

1 D 2C 3A 4B 5A 6C 7A 8D 9D
10B 11C 12C 13B 14B 15A 16D 17C 18A
19B 20C 21B 22A 23D 24D 25C 26B 27D
28A 29A 30B 31C 32B 33D 34A 35A 36D
37C 38D 39D 40A          

Đáp án đề thi minh họa môn vật lý mới nhất năm 2017 

1 D 2A 3A 4A 5A 6B 7D 8C 9D
10C 11B 12D 13D 14B 15C 16A 17C 18A
19A 20D 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27A
28A 29A 30D 31C 32C 33D 34A 35C 36C
37D 38A 39A 40A  

Đáp án đề thi minh họa môn lịch sử mới nhất năm 2017

1 B 2 C 3A 4B 5A 6D 7B 8B 9A
10B 11B 12C 13A 14D 15A 16D 17B 18A
19A 20C 21D 22B 23A 24A 25A 26C 27A
28C 29C 30C 31A 32D 33B 34B 35A 36A
37B 38B 39A 40C  

Đáp án đề thi minh họa mới nhất môn lịch sử năm 2017 

1 B 2 A 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9C
10A 11B 12A 13D 14C 15B 16A 17B 18C
19D 20C 21B 22D 23A 24C 25B 26A 27D
28C 29A 30D 31B 32C 33A 34C 35B 36D
37B 38D 39A 40B  

Tiếp tục cập nhật….. 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018