Cọ sát 20 đề thi thử môn Toán trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Cọ sát 20 đề thi thử môn Toán trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 caodangduochanoi.vn sưu tầm tổng hợp bao gồm tất cả các đề thi, bám sát kiến thức mà bộ đề ra. Tổng hợp 20 bộ này giúp kiến thức các thi sinh vững trắc trước kỳ thi thpt năm 2016

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 2 (25/10/2015)

MÔN THI: TOÁN HỌC

Thời gian làm bài 180 phút; không kể thời gian giao đề

Câu I: Cho hàm số f(x) = -x4 + 2(m + 1)x2 – 2m – 1

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m = 0

2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ tạo thành cấp số cộng.

Câu II:

1) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = √(5-4x) trên đoạn [-1;1]

2) Tìm a ≥ 1 để nghiệm lớn của phương trình: x2 + (2a – 6)x + 1 – 13 = 0 đạt giá trị lớn nhất.

Câu III: Giải các phương trình sau:

1) log√2 (x – 1) – log1/2 (x + 5) = log4 (3x + 1)2

Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán

Câu IV:

1) Trong mặt phẳng với hệ độ độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I (-2; 1) và thỏa mãn điều kiện góc AIB = 900, chân đường cao kẻ từ A đến BC là D (-1; -1), đường thẳng AC đi qua điểm M (-1;4). Tìm tọa độ các đỉnh A, B biết rằng đỉnh A có hoành độ dương.

2) Cho đường thẳng (d) và đường tròn (C) có phương trình: (d): 2x – 2y – 1 = 0, (C): (x + 1)2 + (y+ 2)2 = 2

a) Xác định vị trí tương đối của (d) và (C).

b) Tìm trên (C) điểm N(x1; y1) sao cho x1 + y1 đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Câu V: Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với đáy, mặt bên (SBC) tạo với đáy góc 600. Biết SB = SC = BC =a tính thể tích khối chóp theo a.

Câu VI: Khai triển (x – 2)100 = a0 + a1x + a2x2 + ... + a100x100

a) Tính T = a0 + a1 + a2 + ... + a100

b) Tính S = a1 + 2a2 + ... + 100a100

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016

Môn: TOÁN;

Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Ngày thi: 7/11/2015

Câu 1 (2.0 điểm) Cho hàm số: y = x3 + 3x2 + 1 có đồ thị là (C).

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm A(1; 5). Gọi B là giao điểm của tiếp tuyến với đồ thị (C). Tính diện tích tam giác OAB, với O là gốc tọa độ.

Câu 2 (1.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên Đề thi thử đại học năm 2016 môn Toán đoạn [2; 4].

Câu 3 (1.0 điểm)

a) Giải phương trình lượng giác: cos2x + cos6x = cos4x

b) Cho cos2α = -4/5 với π/2 < α < π. Tính giá trị của biểu thức: P = (1 + tanα)cos(π/4 - α)

Câu 4 (1.0 điểm)

a) Tìm hệ số của số hạng chứa x2000 trong khai triển của nhị thức: (x + 2/x2)2016.

b) Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X. Tính xác suất để số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ.

Câu 5 (1.0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(-1; 2), B(3; 4) và đường thẳng d có phương trình: x – 2y – 2 = 0. Tìm điểm M thuộc đường thẳng d sao cho: MA2 + MB2 = 36

Câu 6 (1.0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có dấy ABC là tam giác vuông tại B và AB = 2, AC = 4. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của đoạn thẳng AC. Cạnh bên SA tạo với mặt đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC.

Câu 7 (1.0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (T) có phương trình: x2 + y2 -6x - 2y + 5 = 0. Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC, biết đường thẳng MN có phương trình: 20x - 10y - 9 = 0 và điểm H có hoành độ nhỏ hơn tung độ.

Câu 8 (1.0 điểm). Giải hệ phương trình: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

Câu 9 (1.0 điểm). Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn: x + y + z ≥ 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

FULL 20 BỘ ĐỀ BÁM SÁT KIẾM THỨC BỘ ĐỀ RA

 

Văn phòng tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội

Địa chỉ: Khoa Y Dược trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Phòng 201 nhà C (tầng 2), Số 290–292, Tây Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội (Đối diện Đại học Thủy Lợi)

Điện thoại tư vấn: 096.153.9898 - 093.156.9898

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018