Danh sách các trường Đại Học, Cao đẳng Công Lập và Dân lập tại Đà Nẵng

Caodangduochanoi.vn gửi tới các em thí sinh tại Đà Nẵng Danh sách các trường Đại Học, Cao đẳng Công Lập và Dân Lập tại Đà Nẵng giúp các em có thể lựa chọn cho mình một trường Đại học ưng ý cho riêng mình và phù hợp với mức điểm mình thi tốt nghiệp THPT trong năm 2017

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh 2017 gửi cho các em toàn bộ DS các trường Cao đẳng, Đại Học công và Dân Lập tại Đà Nẵng

I. Danh sách nhóm các trường ĐH công lập tại Đà Nẵng thuộc bộ GD&ĐT

- Trường DDK Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng 

- Trường  DDQ Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng 

- Trường  DDS Đại học Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng 

- Trường  DDF Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng 

- Trường  DDC Cao đẳng Công Nghệ - ĐH Đà Nẵng 

- Trường  DDI Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin - ĐH Đà Nẵng 

- Trường  DDY Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng

 II. Nhóm DS các trường ĐH công lập tại thuộc ngoài bộ GD&ĐT

- Trường  CHV Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn (Bộ Thông tin và Truyền thông)

- Trường  CKK Cao đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Trường  CLT Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm (Bộ Nông nghiệp và PTNT)

- Trường  CGD Cao đẳng Giao Thông Vận Tải II (Bộ Giao thông vận tải)

- Trường  CKY Trường ĐH Kỹ thuật Y dược (Bộ Y tế)

- Trường  TTD Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

- Trường  CMS Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng (Bộ Công thương)

 III. Danh sách các trường Dân Lập và thư thục thuộc ĐH Đà Nẵng

- Trường  CKB Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

- Trường  CCZ Cao đẳng Công Nghệ Và Kinh Doanh Việt Tiến

- Trường  CDD Cao đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng

- Trường  CLV Cao đẳng Lạc Việt

- Trường  CPN Cao đẳng Phương Đông - Đà Nẵng

- Trường  CDA Cao đẳng Tư Thục Đức Trí - Đà Nẵng

- Trường  DDT Đại học Dân Lập Duy Tân

- Trường  DAD Đại học Đông Á

- Trường  KTD Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018