Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Năm nay là năm đầu tiên môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia, mỗi thí sinh trong phòng thi sẽ có 1 mã đề. Để tiện cho thí sinh đối chiếu đáp án bài thi của mình Cao đẳng Dược Hà Nội xin cập nhật gợi ý đáp án 24 mã đề thi môn Toán.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Năm nay là năm đầu tiên môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia, mỗi thí sinh trong phòng thi sẽ có 1 mã đề. Để tiện cho thí sinh đối chiếu đáp án bài thi của mình Trường cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin cập nhật gợi ý đáp án 24 mã đề thi môn Toán.

Mã đề 101

1 D 11 B 21 D 31 C 41 A
2 B 12 C 22 C  32  D 42 D
3 B 13 A 23 C 33 C 43 B
4 C 14 C 24 C 34 D  44 B
5 B 15 D 25 D 35 C 45 C
6 D 16 D 26 D 36 B 46 C
7 A 17 C 27 A 37 C 47 D
8 C 18 B 28 D 38 A  48 D
9 D 19 C 29 A 39 B 49 D
10 B 20 B 30 B 40 C 50 D

Mã đề 102

1 D 11 A 21 C 31 D 41 C
2 A 12 C 22 B 32 B 42 A
3 B 13 D 23 D 33 C 43 D
4 C 14 C 24 A 34 D 44 B
5 D 15 D 25 B 35 B 45 D
6 A 16 C 26 B 36 A 46 B
7 A 17 A 27 A 37 C 47 D
8 D 18 D 28 D 38 C 48 D
9 B 19 C 29 D 39 C 49 A
10 B 20 C 30 B 40 A 50 A


Mã đề 103

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 104

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 105

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 106

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 108

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 109

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 110

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 111

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 112

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 113

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 114

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 115

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 116

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 117

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 118

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 119

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 120

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 121

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 122

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 123

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Mã đề 124

Đáp án 24 mã đề môn Toán THPT quốc gia năm 2017

Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều Dưỡng năm 2017

Địa chỉ: Phòng 201 nhà C (tầng 2) - Số 290 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội.

vấn tuyển sinh096.153.9898 - 093.156.9898

Website: http://caodangduochanoi.vn/

Xem thêm điều kiện xét tuyển và cách hướng dẫn làm hồ sơ vào Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ( Tại Đây).

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018