Đáp án và đề thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử

Sáng ngày 24/6, thí sinh tham gia buổi thi cuối cùng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 bước vào làm bài thi Khoa học xã hội, môn thi đầu tiên là Lịch sử, sau đó các em sẽ tiếp tục làm bài thi môn Địa lý và Giáo dục công dân. Môn Lịch sử thi theo hình thức trắc nghiệm cá em sẽ có 50 phút để hoàn thành 40 câu.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk
 

Đề thi môn Lịch sử năm nay gồm 24 mã đề. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật, mời các bạn cùng theo dõi đáp án trong bài viết dưới đây:

Đáp án đề thi môn Lịch sử mã đề 301

1. D 2. B 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. B
9. A 10. B 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C 16. B
17. C 18. C 19. B 20. C 21. B 22. B 23. A 24. A
25. C 26. B 27. B 28. B 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. C 35. A 36. B 37. B 38. C 39. A 40. C

Đáp án đề thi môn Lịch sử mã đề 302

1.D 2.B 3.B 4.C 5.D 6.A 7.A 8.B
9.C 10.C 11.B 12.D 13.B 14.B 15.D 16.A
17.D 18.D 19.A 20.A 21.A 22.C 23.C 24.D
25.C 26.A 27.A 28.C 29.D 30.C 31.B 32.C
33.C 34.D 35.A 36.B 37.B 38.D 39.A 40.A

Đáp án đề thi môn Lịch sử mã đề 305

1. A 5. D 9. A 13. C 17. D 21. C 25. B 29. B 33. C 37. D
2. A 6. C 10. D 14. A 18. D 22. A 26. A 30. B 34. B 38. A
3. C 7. D 11. B 15. A 19. A 23. D 27. B 31. D 35. A 39. A
4. B 8. B 12. C 16. C 20. B 24. C 28. C 32. A 36. B 40. B

Đáp án đề thi môn Lịch sử mã đề 319

1. A 5. A 9. D 13. A 17. C 21. A 25. A 29. D 33. A 37. A
2. C 6. B 10. C 14. C 18. B 22. C 26. C 30. A 34. D 38. D
3. B 7. 11. C 15. B 19. D 23. 27. D 31. A 35. A 39. C
4. A 8. B 12. D 16. A 20. C 24. B 28. C 32. A 36. A 40. B

Đáp án và đề thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử

Tiếp tục cập nhật.....

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử mã đề 319

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử mã đề 319

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử mã đề 319

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử mã đề 319

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử mã đề 319

Trường cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổng hợp.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018