Đề thi minh họa có lời giải của Bộ Giáo Dục đưa ra

Bộ giáo dục công bố đề thi mình học có lời giải và đáp án gồm 10 câu thời gian là 180 phút , Bộ đề lần minh họa lân này của Bộ đưa ra khá là bám sát kiến thức THPT, giúp các thí sinh vững chắc kiến thức và bước vào kỳ thi chính thức tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

>> Quy định xét tuyển nguyện vọng 1 Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Mã ngành Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Quy định xét tuyển nguyện vọng 1 Cao đẳng Dược
>> Nguyện vọng 2 Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Nguyện vọng 1 Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội năm 2016
>> Nguyện vọng 2 Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội năm 2016
>> Địa chỉ nộp hồ sơ Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội năm 2016
>> Điều kiện xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội năm 2016
>> Mẫu hồ sơ Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 180 phút.

Câu 1.(2,0 điểm) Cho hàm số:

y = 2x - 1
x + 1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp điểm có hoành độ x = 1

Câu 6. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC = 2a, góc ACB = 30o, Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt đáy là trung điểm của cạnh AC và SH a = √2 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB).

Câu 7(1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác OAB có các đỉnh A và B thuộc đường thẳng ∆:  4x + 3y - 12 = 0 và điểm K(6; 6) là tâm đường tròn bàng tiếp góc O. Gọi C là điểm nằm trên ∆ sao cho AC = AO và các điểm C, B nằm khác phía nhau so với điểm A. Biết điểm C có hoành độ bằng 24/5 tìm tọa độ của các đỉnh A, B.

Câu 8(1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 0; 0) và B(1; 1; -1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực (P) của đoạn thẳng AB và phương trình mặt cầu tâm O, tiếp xúc với (P).

Câu 9. (0,5 điểm) Hai thí sinh A và B tham gia một buổi thi vấn đáp. Cán bộ hỏi thi đưa cho mỗi thí sinh một bộ câu hỏi thi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh chọn 3 phong bì trong số đó để xác định câu hỏi thi của mình. Biết rằng bộ 10 câu hỏi thi dành cho các thí sinh là như nhau, tính xác suất để 3 câu hỏi A chọn và 3 câu hỏi B chọn là giống nhau.

Câu 10. (1,0 điểm) Xét số thực x. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:Đáp án lời giải đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo Dục đề ra

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: TOÁN

Câu 1 (2 điểm)

a, (1 điểm).

 • Tập xác định: D = R \ {-1} .
 • Giới hạn và tiệm cận:

Suy ra, đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là đường thẳng x = −1 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2.

 • Sự biến thiên:

Chiều biến thiên y' = 3/(x + 1)> 0 với mọi x thuộc D suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (−∞; −1) và (−1; +∞).

Cực trị: Hàm số đã cho không có cực trị.

Lưu ý: Cho phép thí sinh không nêu kết luận về cực trị của hàm số.

Bảng biến thiên:

 • Ta có đồ thị (C):

b, (1 điểm)

Tung độ yo của tiếp điểm là: yo = y(1) = 0,5.

Suy ra hệ số góc k của tiếp tuyến là: k = y'(1) = 0,75,

Do đó, phương trình của tiếp tuyến là: y = 3/4.(x-1) + 0,5 hay y = 3/4.(x - 1) - 1/4.

Câu 2.(1 điểm)

a, 0,5 điểm

Ta có A = tanα/(1 + tan²α) = tanα.cos²α = sinα.cosα = 0,6cosα (1)

cos²α = 1 - sin²α = 1 - 0,6² = 16/25 (2)

Vì α thuộc (π/2, π) nên cosα < 0. Do đó, từ (2) suy ra cosα = -0,8 (3)

Thế (3) vào (1) suy ra A = -12/25.

b, 0.5 điểm

Đặt z = a + bi, (a, b ∈ R); khi đó z ngang = a - bi. Do đó, kí hiệu (∗) là hệ thức cho trong đề bài, ta có:
(∗) ⇔ (1 + i)(a + bi) + (3 - i)(a - bi) = 2 - 6i.
     ⇔ (4a - 2b - 2) + (6 - 2b)i = 0.

 • 4a - 2b - 2 = 0
 • 6 - 2b = 0

Giải hệ được a = 2, b = 3. Do đó |z| = √(a² + b²) = √13.

Câu 3 (0,5 điểm)

 • Điều kiện xác định: x > 0 
 • Với điều kiện đó, ký hiệu (2) là phương trình đã cho, ta có:

(2) ↔ log3(x+2) + log3x = 1 ↔ log3(x(x+2)) = log33 ↔ x² + 2x - 3 = 0 → x = 1 do điều kiện x > 0.

Câu 4 (1 điểm)Bộ đề FULL fille tại đây: DOWNLOAD FULL

 

Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch:

 • Thí sinh có thể nộp ĐKXT Online ( vào website:http://caodangduochanoi.vn click vào mục Đăng kí Xét tuyển Trực Tuyến- điền thông tin theo mẫu)
 • Gửi phiếu ĐKXT chuyển phát nhanh qua bưu điện đến địa chỉ: Khoa Y- Dược Hà Nội: Phòng 201 nhà C (tầng 2), Số 290–292, Tây Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội
 • Nộp trực tiếp tại địa chỉ : Phòng 201 nhà C (tầng 2), Số 290–292, Tây Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội
 • Điện thoại liên hệ: 096.153.9898 - 093.156.9898
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018