Đề thi minh họa Môn Vật Lý thi tốt nghiệp THPT 2017

Đề thi minh họa Môn Vật Lý thi tốt nghiệp THPT 2017 chính thức công bố từ bộ giáo dục vào ngày hôm nay 10/05. Bộ đề thi gồm có 40 câu bám sát kiến thức bộ đề ra giúp các em tổng quát hơn sâu hơn trong việc định hướng ôn thi Môn Vật Lý thi tốt nghiệp THPT năm 2017

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018