Đề thi Môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2017

Đề thi Môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2017 có cả đáp án sẽ giúp các em so sánh kết quả và tự đánh giá năng lực của bản thân.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Câu 1: Một người gửi ngân hàng 100 triệu theo thể thức lãi kép, Lãi xuất 0.5%  một tháng( Kể từ tháng thứ 2, tiền lãi xuất sẽ được tính theo phần trăm của tổng tiền có được hàng tháng trước đó và tiền lãi của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng người đó có nhiều hơn 125 triệu?

A. 45 Tháng    

B. 47 Tháng

C. 44 Tháng 

D. 46 Tháng

Đề thi Môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2017

Đề thi Môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2017

Đề thi Môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2017

Đề thi Môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2017

Đề thi Môn Toán của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2017

 

Cao đẳng y Dược Hà Nội gửi các em đáp án đề thi thử Môn Toán của trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 2017

1

A

11

D

21

C

31

B

41

B

2

B

12

C

22

A

32

B

42

B

3

D

13

D

23

C

33

C

43

B

4

B

14

A

24

A

34

D

44

A

5

B

15

C

25

C

35

B

45

A

6

B

16

A

26

A

36

A

46

C

7

C

17

D

27

A

37

A

47

D

8

D

18

D

28

D

38

C

48

C

9

C

19

B

29

B

39

D

49

C

10

A

20

D

30

B

40

B

50

D

Nguồn: caodangduochanoi.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018