Đề thi thử Môn Thi Môn Toán Lớp 12 THPT Quốc gia

Gửi các em toàn bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Nguyễn Trung Thiên. Bộ đề tổng hợp các kiến thức ôn thi THPT bao gồm cả đáp an cho các em tự so sánh kết quả của mình. Với bộ đề thi thử Môn Toán náy các em sẽ đánh giá được chính xác năng lực cũng như mức độ ông luyện của mình.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh 2017 Gửi tới các em bộ đề và đáp án đề thi Môn Toán của trường THPT Nguyễn Trung Thiên

Đề thi thử Môn Thi Môn Toán Lớp 12 THPT Quốc gia

Đề thi thử Môn Thi Môn Toán Lớp 12 THPT Quốc gia

Đề thi thử Môn Thi Môn Toán Lớp 12 THPT Quốc gia

Đề thi thử Môn Thi Môn Toán Lớp 12 THPT Quốc gia

Đề thi thử Môn Thi Môn Toán Lớp 12 THPT Quốc gia

Đề thi thử Môn Thi Môn Toán Lớp 12 THPT Quốc gia

Cao đẳng Dược Hà Nội gửi các em toàn bộ đáp án Môn Toán của trường THPT Nguyễn Trung Thiên.

1 C 11 A 21 A 31 B 41 C
2 B 12 A 22 C 32 D 42 D
3 A 13 C 23 A 33 A 43 B
4 C 14 C 24 D 34 B 44 D
5 C 15 B 25 C 35 A 45 C
6 D 16 A 26 C 36 A 46 A
7 A 17 B 27 C 37 A 47 B
8 D 18 D 28 C 38 A 48 B
9 C 19 B 29 C 39 B 49 B
10 B 20 C 30 C 40 A 50 B
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018