Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016

Cao đẳng Dược chia sẻ tới các sĩ tử Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016 của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

>> Học Cao đẳng Dược Có được Mở nhà Thuốc hay không?
>> Điểm chuẩn Ngành Dược Hà Nội năm 2016
>> Điểm chuẩn Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Quy định xét tuyển nguyện vọng 1 Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Mã ngành Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016

 

Question 6: He suddenly saw Sue ___________ the room. He pushed his way ___________ the crowd of people to get to her.

A. across…through    B. over…through   C. across…across    D. over…along

Question 7: Sportsmen __________ their political differences on the sports field.

A. take place    B. keep apart    C. take part     D. put aside

Question 8: __________, they slept soundly.
A. Hot though was the night air               B. Hot though the night air was
C. Hot although the night air was             D. Hot the night air as was

Question 9: I’m _________ you liked the film. I thought it was rather __________.

A. surprise / disappoint                         B. surprised / disappointed
C. surprising / disappointed                 D. surprised / disappointing

 

SECTION B: WRITING (2 points):

Part I: 5 questions x 0.1 = 0.5 points;   Part II: 1.5 points
I. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. Write your answers on your answer sheet.
1. The milkman appears to be running away from your fierce dog.
It looks as if ____________________________________________

2. People say he won a lot of money on the lottery.
He
____________________________________________________________
3. “I won’t answer any questions,” said the arrested man.
The arrested man
___________________________________________________________

4. Even though some events were cancelled, thousands of people attended the festival.
Despite _______________________________________________________

5. Your silly questions distracted me.
You drove _____________________________________________
II. In a composition of about 200 words, write about the harmful as well as the beneficial effects of advertising. Write your composition on your answer sheet.

 

Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016

Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016

Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016

Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016

Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016

Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016

Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016

Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016

Đề thi thử Môn tiếng Anh THPT quốc gia năm 2016

 

Bạn nào muốn theo đuổi ngành Dược có đam mê về Dược, muốn học ngành Dược thì liên hệ về nhà trường:

Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Y Dược tại Hà Nội:

  • Thí sinh có thể nộp ĐKXT Online ( vào website:http://caodangduochanoi.vn click vào mục Đăng kí Xét tuyển Trực Tuyến- điền thông tin theo mẫu)
  • Gửi phiếu ĐKXT chuyển phát nhanh qua bưu điện đến địa chỉ: Khoa Y- Dược Hà Nội: Phòng 201 nhà C (tầng 2), Số 290–292, Tây Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội
  • Nộp trực tiếp tại địa chỉ Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: Phòng 201 nhà C (tầng 2), Số 290–292, Tây Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội
  • Điện thoại liên hệ: 096.153.9898 - 093.156.9898

Nhà trường khuyến khích thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển online và chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018