Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Hà Trung Thanh Hóa 2017

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Hà Trung Thanh Hóa 2017 được caodangduochanoi.vn sưu tầm biên soạn lại gửi các em trọn bồ đề ở nhà tự ngâm cứu, tự giải tự làm từ đó cần xem mình được bao nhiêu điểm và cần thêm những kiến thức gì không.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Y Dược Hà Nội gửi các em trọn bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Hà Trung Thanh Hóa

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Hà Trung Thanh Hóa 2017

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Hà Trung Thanh Hóa 2017

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Hà Trung Thanh Hóa 2017

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Hà Trung Thanh Hóa 2017

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Hà Trung Thanh Hóa 2017

Cao đẳng Dược Hà Nội gửi các em đáp án đề thi thử Môn Toán của  trường THPT Hà Trung Thanh Hóa

Câu 1

A

Câu 11

C

Câu 21

B

Câu 31

B

Câu 41

D

Câu 2

A

Câu 12

B

Câu 22

D

Câu 32

C

Câu 42

C

Câu 3

C

Câu 13

D

Câu 23

B

Câu 33

A

Câu 43

B

Câu 4

C

Câu 14

C

Câu 24

D

Câu 34

A

Câu 44

C

Câu 5

D

Câu 15

A

Câu 25

B

Câu 35

D

Câu 45

A

Câu 6

D

Câu 16

B

Câu 26

C

Câu 36

B

Câu 46

C

Câu 7

D

Câu 17

C

Câu 27

B

Câu 37

C

Câu 47

B

Câu 8

D

Câu 18

A

Câu 28

C

Câu 38

B

Câu 48

D

Câu 9

D

Câu 19

D

Câu 29

A

Câu 39

A

Câu 49

D

Câu 10

A

Câu 20

D

Câu 30

B

Câu 40

A

Câu 50

C

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018