Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Phan Chu Trinh

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Phan Chu Trinh gửi tới các em thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp 2017 với bộ đề thi Trắc nghiệm toán bám sát kiến thức mà bộ đưa ra. Bộ đề thi gồm 50 câu hỏi trong đó có đáp án giúp các em có thể tự làm bài so sánh kết quả của mình xem mình có thể được bao nhiêu điểm rồi từ đó tự đánh giá năng lực của bản thân của mình.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Câu 6: Tìm giá trị cực tiểu yCT của hàm số : y = -x3+3x2+2

A)    yCT =1                 B)  yCT =2                          C)  yCT =4                       D)  yCT = -1

Câu 7:  Tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số : y = x3+3x2+1  tại  điểm A(0;1) , cắt lại (C)tại điểm B khác A ; tìm tọa độ của điểm B;

A)    B(-3;1)                     B)   B(-1;3)                     C)   B(1;5)                          D)  B(-2;5)

 

Đề thi thử Môn Toán của trường THPT Phan Chu Trinh
Nguồn: caodangduochanoi.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018