Đề thi thử Môn Toán THPTQG 2017 của trường THPT Nam Sơn Thanh Hóa

Đề thi thử Môn Toán THPTQG 2017 của trường THPT Nam Sơn Thanh Hóa được caodangduochanoi.vn sưu tầm gửi các em toàn bộ đề thi giúp các em tự ôn luyện và tham khảo tại nhà.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Caodangduochanoi.vn gửi các em bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Nam Sơn Thanh Hóa

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau (với a, b, c,đ là các hằng số):

I. Giá trị cực đại của hàm số y = f(x) luôn lớn hơn giá trị cực tiểu của nó.

II. Hàm số y=ax4 + bx+ c (a#0) luôn có ít nhất một cực trị 
III. Giá trị cực đại của hàm số y=f(x) luôn lớn hơn giá trị của hàm số đó trên tập xác định 
IV. Hàm số y = (ax+b)/(cx+d) ( c#0, ad- bc #0) không có cực trị. 

Ta có mệnh đề đúng là 

A. 1  B. 4  C.3   D. 2

Đề thi thử Môn Toán THPTQG 2017 của trường THPT Nam Sơn Thanh Hóa

Đề thi thử Môn Toán THPTQG 2017 của trường THPT Nam Sơn Thanh Hóa

Đề thi thử Môn Toán THPTQG 2017 của trường THPT Nam Sơn Thanh Hóa

Đề thi thử Môn Toán THPTQG 2017 của trường THPT Nam Sơn Thanh Hóa

Đề thi thử Môn Toán THPTQG 2017 của trường THPT Nam Sơn Thanh Hóa

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018