Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý bài thi khoa học xã hội 2017

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý bài thi khoa học xã hội 2017 của trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh gửi đến các em có thể tham khảo bộ đề gồm 40 câu trắc nghiệm thời gian làm bài 50 phút có đáp án kèm theo giúp các em làm bài và so sánh kết quả của mình từ đó rút ra kinh nghiệm cho việc ôn luyện

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Dược Hà Nội gửi các em bộ đề thi môn Địa Lý bài thi Khoa học xã Hội của trường THPT Hàm Thuyên!

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý bài thi khoa học xã hội 2017

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý bài thi khoa học xã hội 2017

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý bài thi khoa học xã hội 2017

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý bài thi khoa học xã hội 2017

Cao đẳng Dược Hà Nội 290 Tây Sơn gửi các bạn đáp án đề thi thử môn địa lý

1

D

11

C

21

B

31

A

2

B

12

D

22

C

32

D

3

D

13

A

23

A

33

D

4

B

14

A

24

C

34

D

5

A

15

B

25

B

35

B

6

D

16

C

26

A

36

D

7

C

17

B

27

A

37

C

8

A

18

A

28

B

38

C

9

C

19

C

29

B

39

D

10

C

20

A

30

D

40

B

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018