Đề thi thử trắc nghiệm môn toán của trường THPT Phạm Văn Đồng

Đề thi thử trắc nghiệm môn toán của trường THPT Phạm Văn Đồng? Năm nay với cơ chế mới của bộ giáo dục và đào tạo thì thi trắc nghiệm môn toán ra sao? Trong khi đó hội toán học đề xuất cho ngừng thi trắc nghiệm môn toán năm nay

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018