Đề thi thử trắc nghiệm Môn Toán trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Đề thi thử trắc nghiệm Môn Toán Toán trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang caodangduochanoi.vn chia sẻ và gửi các em toàn bộ đề thi hi vọng với bộ đề thi này bám sát kiến thức mà bộ đưa ra sẽ phần nào đó cải thiện tốt nhất kiến thức cho các em cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2017

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội chia sẻ các em bộ đề thi Môn Toán của trường THPT Ngô sỹ Liên Bắc Giang.

Đề thi thử trắc nghiệm Môn Toán trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Đề thi thử trắc nghiệm Môn Toán trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Đề thi thử trắc nghiệm Môn Toán trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Đề thi thử trắc nghiệm Môn Toán trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Đề thi thử trắc nghiệm Môn Toán trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Cao đẳng Dược Hà Nội của Trường Cao đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội gửi các em đáp án đề thi THPT Môn toán Trường Ngô sỹ Liên Bắc Giang

1

D

11

A

21

B

31

C

41

C

2

B

12

B

22

A

32

B

42

C

3

A

13

D

23

D

33

B

43

C

4

D

14

B

24

A

34

A

44

C

5

B

15

C

25

D

35

C

45

D

6

A

16

D

26

B

36

D

46

D

7

A

17

D

27

D

37

B

47

C

8

B

18

A

28

A

38

A

48

A

9

B

19

B

29

D

39

C

49

B

10

B

20

A

30

A

40

A

50

C

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018