Điểm chuẩn chính thức tất cả các Trường CAND năm 2016

Điểm chuẩn chính thức tất cả các Trường CAND năm 2016. Theo tổng cục CAND công bố mới nhất trong đó cao nhất nam là 27,5 và nữ là 29,75 tùy theo từng khối gồm các trường Học Viện An Ninh nhân dân, Đại Học An Ninh nhân dân, Học viện cảnh sát nhân dân, Đại học cảnh sát nhân dân, Đại học phòng cháy chứa cháy, Đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân, Học viện chính trị CAND

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018