Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2016. Năm nay ĐH Bách khoa Hà Nội lấy thang điểm 10 vì thế điểm cao nhất trong các ngành năm nay là thuộc ngành Kỹ Thuật Máy Tính 8.82 điểm còn Ngành Quản trị kinh doanh điểm thấp nhất 6.5 điểm.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn cho các ngành như: Ngành Quản trị Kinh Doanh, Ngành Kế toàn Tài Chính - Ngân Hàng, Ngành Tiếng Anh chuyên Nghiệp quốc tế, Ngành Chương trình tiên tiến Ngành Điện tử, Ngành kỹ thuật y sinh, Ngành Công nghệ thông tin Việt Nhật, Cơ điện tử, Điện tử Viễn Thông, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Quản lý công nghiệp.

Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2016
Đối với những thí sinh nào trong năm 2017 không đủ điểm vào trường Đại Học Bách khoa và đủ điểm đậu ĐH và có mong muốn theo đuổi y Dược thì đăng ký Ngành CĐ Dược, CĐ điều Dưỡng, CĐ Hộ sinh,... tại website: http://caodangduochanoi.vn/

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018