Ebook tuyển tập 400 bài tích phân hàm lượng giác có lời giải

Ebook tuyển tập 400 bài tích phân hàm lượng giác có lời giải được biên soạn bởi Đại học quốc gia Hà Nội gửi đến các em trong đó nội dung gồm 3 phần

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Phần 1: giới thiệu về các công thức và kiến thức của lượng giác và tích phân
Phần 2: 400 bài toán tích phân hàm lượng giác (193 bài toán tự luyện, 207 đề thi)
Phần 3: Lời giải chi tiết của 400 bài toán.

Cao đẳng Dược Hà Nội sưu tầm gửi 400 bài phân tích lượng giác

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018