Full 50 câu trắc nghiệm phương trình lượng giác cực hay

Full 50 câu trắc nghiệm phương trình lượng giác cực hay, các dạng bài tập lượng giác này giúp các em cọ sát dàn những kiến thức các em đã học về phương trình lượng giác cơ bản và nâng cao để chuẩn bị tin thần tốt nhât cho kỳ thi năm 2017 sắp tới

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

1). Giải phương trình cos3x - sin3x = cos2x.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

2). Tìm m để phương trình cos2x - (2m - 1)cosx - m + 1 = 0 có đúng 2 nghiệm x[-π/2; π/2].

A). - 1 < m ≦ 0               B). 0 ≦ m < 1.              C). 0 ≦ m ≦ 1                   D). - 1 < m < 1

3). Giải phương trình 1 + sinx + cosx + tanx = 0.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

4). Giải phương trình sin2x + sin2x.tan2x = 3.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

5). Phương trình 1 + cosx + cos2x + cos3x - sin2x = 0 tương đương với phương trình.

A). cosx.(cosx + cos3x) = 0.                       B). cosx.(cosx - cos2x) = 0.

C). sinx.(cosx + cos2x) = 0.                        D). cosx.(cosx + cos2x) = 0.

6). Giải phương trình 1 + sinx + sinx.cosx + 2cosx - cosx.sin2x = 0.

A). x = -π/2 + k2π         B). x = π/2 + k2π        C). x = π + k2π              D). x = k2π

7). Giải phương trình 4(sin6x + cos6x) + 2(sin4x + cos4x) = 8 - 4cos22x.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

8). Phương trình sin3x + cos2x = 1 + 2sinx.cos2x tương đương với phương trình

A). sinx = 0 v sinx = 1/2.                            B). sinx = 0 v sinx = 1.

C). sinx = 0 v sinx = - 1.                             D). sinx = 0 v sinx = - 1/2.

9). Giải phương trình 1 - 5sinx + 2cos2x = 0.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

10). Phương trình Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác tương đương với phương trình.

A). cot(x + π/4) = -√3         B). tan(x + π/4) = √3       C). tan(x + π/4) = -√3      D). cot(x + π/4) = √3

11). Giải phương trình sin3x + cos3x = 2(sin5x + cos5x).

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

12). Giải hệ phương trình Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Xem full file : https://drive.google.com/file/d/0B2Av2r2Bj7JeNTdER0lCM2x3TkU/view

Những thí sinh nào có mong muốn ước mơ theo đuổi nghề Dược, Điều Dưỡng  thì có thể đăng ký xét tuyển vào ngành Cao đẳng Dược Hà Nội , Cao đẳng điều dưỡng Hà Nội của trường Cao đẳng Công Nghệ và Thương mại Hà Nội, chi tiết xem tại Cao đẳng dược Hà Nội hướng dẫn xét tuyển online 2016 .Sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ hội để học liên thông cao đẳng dược Hà Nội lên đại học ngay.

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018