Full bộ đề thi có đáp án của TP. Hà Nội về Môn Lịch Sử

Full bộ đề thi có đáp án của TP. Hà Nội về Môn Lịch Sử gửi tới các thí sinh đang chuyển bị tốt nghiệp và dự kiến sẽ vào các trường đài học nào đó. Với bộ đề thi này sẽ là bộ đề cho các em tham khảo để đưa ra định hướng cho mình cách hợp và phương pháp đúng đăng hơn.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch nay gửi tới các em bộ đề thi thử Môn Lịch Sự tuyệt hay của TP. Hà Nội 2017

Full bộ đề thi có đáp án của TP. Hà Nội về Môn Lịch Sử

Full bộ đề thi có đáp án của TP. Hà Nội về Môn Lịch Sử

Full bộ đề thi có đáp án của TP. Hà Nội về Môn Lịch Sử

Full bộ đề thi có đáp án của TP. Hà Nội về Môn Lịch Sử

Cao đẳng y Dược Hà Nội gửi tới các em đáp án bộ đề thi thử Môn Toán ôn thi tốt nghiệp THPT

1. D

2. C

3. C

4. A

5. B

6. C

7. C

8. C

9. D

10. D

11. B

12. D

13. A

14. C

15. D

16. A

17. A

18. A

19. B

20. D

21. A

22. B

23. B

24. D

25. B

26. B

27. C

28. A

29. B

30. B

31. A

32. B

33. A

34. C

35. C

36. D

37. B

38. A

39. D

40. B

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018