Full bộ đề thi có đáp án Môn Hóa Học của TP. Hà Nội

Full bộ đề thi có đáp án Môn Hóa Học của TP. Hà Nội. Được biết năm 2017 này với những thay đổi mới từ bộ GD&ĐT trong đó có các tổ hợp thi các môn gồm có 5 bài thi 3 bài thi bắt buộc và 2 bài thi tổ hợp. Bởi vậy mà TP. Hà Nội đã ra bộ đề thi Môn Hóa Học giúp các em phần nào đó có thể đánh giá năng lực và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới tốt nhất.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội gửi tới các bạn thí sinh trong cả nước bộ đề thi Môn Hóa Học có đáp án của TP. Hà Nội

Full bộ đề thi có đáp án Môn Hóa Học của TP. Hà Nội

Full bộ đề thi có đáp án Môn Hóa Học của TP. Hà Nội

Full bộ đề thi có đáp án Môn Hóa Học của TP. Hà Nội

Full bộ đề thi có đáp án Môn Hóa Học của TP. Hà Nội

Cao đẳng Dược Hà Nội gửi tới các em đáp án Đề thi Môn Hóa của TP. Hà Nội

41. B

42. C

43. D

44. A

45. D

46. B

47. B

48. B

49. D

50. B

51. B

52. C

53. C

54. C

55. C

56. A

57. C

58. A

59. C

60. C

61. B

62. A

63. C

64. D

65. A

66. A

67. B

68. D

69. A

70. B

71. C

72. A

73. D

74. D

75. C

76. D

77. D

78. A

79. D

80. B

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018