FULL Đề thi thử Môn Vật Lý trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

FULL Đề thi thử Môn Vật Lý trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội. Môn Vật Lý là môn khá hấp dẫn trong quá trình học những có rất nhiều em vẫn chủ quan nay trường sư phạm gửi tới các em bộ đề thi thử sẽ giup các em tự đánh giá năng lực của bạn thân xem mình có thể đạt thang điểm nào rồi từ đó có hướng đi mới trong việc ôn thi tốt nghiệp THPT 2017.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng y Dược Hà Nội 2017 gửi tới các em toàn bộ bộ đề thi thử Môn Vật Lý của trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội 2017

RƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Mã đề 111 

 

ĐỀ THI THỬ (LẦN 1)

CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA 2017

Môn thi: Vật lý

Thời gian làm bài: 50 phút

FULL Đề thi thử Môn Vật Lý trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

FULL Đề thi thử Môn Vật Lý trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

FULL Đề thi thử Môn Vật Lý trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

FULL Đề thi thử Môn Vật Lý trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

Đáp án Đề thi thử Môn Vật Lý Chuyên sử Phạm Hà Nội

FULL Đề thi thử Môn Vật Lý trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018