Học Viện Quản Lý giáo Dục Chỉ tiêu,Phương án tuyển sinh 2017 như thế nào?

Học Viện Quản Lý giáo Dục Chỉ tiêu, Điểm chuẩn, Phương án tuyển sinh 2017 như thế nào? Năm 2017 trường HVQLGD tuyển sinh cho toàn ngành 765 chỉ tiêu trong đó trường đào tạo các Ngành tron giáo dục như: Quản Lý giáo dục, Tâm Lý giáo dục, Kinh tế giáo dụ, Ngoài giáo dục là Ngành Công Nghệ Thông tin

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Điều kiện xét tuyển vào trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục 2017 trường xét tuyển những em đã thi xong tốt nghiệp THPT và có mức trên điểm sàn theo quy định của bộ GD&ĐT. 

Học Viện Quản Lý giáo Dục Chỉ tiêu,Phương án tuyển sinh 2017 như thế nào?

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018