Kỹ thuật giải nhanh đề thi THPT quốc gia bằng máy tính CASIO

Kỹ thuật giải nhanh đề thi THPT quốc gia bằng máy tính CASIO. Các dạng bài toán bên dưới sẽ giúp các em có kinh nghiệm trong việc giải bài toán bằng máy tính CASIO nhất là năm 2017 Chủ chương của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tất cả các môn đều thì trắc nghiệm trừ mỗi môn ngữ Văn, Môn toán là môn nằm trong số đó nên việc sử dụng CASIO thành thành vào các em nên xem chi tiết bên dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018