Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2017: Những trường hợp thí sinh bị trừ điểm bài thi

Để tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc như trừ điểm hoặc hủy bài thi khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2017, các thí sinh phải hiểu rõ những quy chế sau.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

>> Tổng Hợp Lý Thuyết Môn Hóa Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Năm 2017
>> Những dạng phát âm thường xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT
>> Tóm tắt tất cả công thức Lý ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017

Thí sinh sẽ bị trừ điểm bài thi THPT quốc gia năm 2017 khi mắc phải những lỗi sau:

a) Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi môn đó.

b) Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi môn đó.

c) Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

d) Thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 (không) môn thi đó; không được tiếp tục dự thi các môn thi tiếp theo; không được sử dụng kết quả thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

đ) Cho điểm 0 (không):

– Bài thi có chữ viết của 2 người trở lên;

– Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

– Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi;

– Một môn thi có 2 bài thi;

Trường hợp năng hơn là huỷ bỏ kết quả thi thpt quốc gia đối với những thí sinh mắc phải những lỗi sau:

Có 2 bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do phạm lỗi quy định tại nội dung nói trên

Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

Hình phạt cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách.

b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với các thí sinh khác.

c) Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi tại phòng thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

Đình chỉ thi thpt quốc gia đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

b) Mang những vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi.

c) Nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi hoặc Đưa đề thi ra ngoài phòng thi.

d) Viết, vẽ vào giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi.

đ) Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Cán bộ coi thi trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không đồng ý thì báo cáo Trưởng Ban Coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Tổng hợp: http://caodangduochanoi.vn/

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018