Thông tư 32 các trường ĐH giảm chỉ tiêu Đào tạo CĐ mỗi năm ít nhất 30%

Theo thông tư 32 được bộ GD&ĐT ban hành 2015 các trường ĐH mỗi năm giảm ít nhất 30% chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ CĐ của mỗi trường nhưng một số trường trong năm 2017 đã ngừng tuyển chỉ tiêu vào trường cho hệ CĐ này.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Theo thông tư 32 đó thì đến năm 2020 các trường ngừng chỉ tiêu đào tạo trình độ CĐ chỉ còn lại là các trường CĐ chuyên đào tạo chính về hệ CĐ sẽ đào tạo cho hệ này.

 

Thông tư 32 các trường ĐH giảm chỉ tiêu Đào tạo CĐ mỗi năm ít nhất 30%

Tuy Nhiên một số trường ĐH trong năm 2017 đã tuyên bố ngừng chỉ tiêu cho hệ này sau đây là ghi nhận của một số trường trong đó có các trường ĐH giao thông Vận Tải TPHCM, ĐH Văn Hóa TPHCM.

Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TPHCM cho biết là năm 2017 trường sẽ ngừng tuyển sinh đối với hệ CĐ của trường và sẽ tập trung vào đào tạo chính hệ ĐH và sau ĐH. Ngoài ra trong năm 2017 trường đã xin được ngành đào tạo ĐH mới về ngành kỹ thuật chăn nuôi cho nên tổng chỉ tiêu của trường không giảm mà vẫn giữ nguyên 2.750.

Trường ĐH Văn Hóa TPHCM có dự định là ngừng tuyển sinh đối với hệ CĐ trong năm 2017 còn chỉ tiêu của hệ CĐ sẽ chuyển lên hệ ĐH.

Ngoài ra trường ĐH công nghệ TPHCM, Trường ĐH Kinh tế tài chính TPHCM cũng sẽ không tuyển sinh hệ CĐ trong năm 2017.

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM trong năm 2017 vẫn tuyển sinh hệ CĐ và Ngừng tuyển sinh hệ CĐ từ năm 2018 đổ đi.

Ngoài ra một số các trường ĐH khác đang trong quá trình hoàn thành rồi sẽ công bố sau cho bộ giáo dục và đào tạo.

 

Nguồn: http://caodangduochanoi.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018