Thứ trưởng Bùi Văn Ga trả lời việc rút ngắn thời gian học CĐ,ĐH của sinh viên

Thời gian Đào Tạo Đại học tối thiểu còn 3 năm theo thứ trưởng Bùi Văn Ga có y kiến gì trong cách đổi mới thời gian đào tạo này?

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

 Theo thông tin bộ giáo dục và đào tạo mới đây được phê duyệt cơ cấu hệ thống giáo dục với bậc Cao đẳng và đại học đào tạo được giảm xuống 1 năm so với những nội dung học trước đây, sẽ giúp các sinh viện ra trường nhanh. Bậc Đại học trước đây 4 - 6  giờ giảm xuống 3-5 năm, bậc Cao đẳng từ 3 năm giờ  xuống 2-3 năm còn bậc tiến sĩ 2-4 năm nay thành 3-4 năm. 

Những phương án gần đây của bộ giáo dục và đào tạo được tham khảo dựa trên tiền trình Bologna của Cộng đồng Châu Âu. Vì thế thời gian đào tạo được thay đổi đối với ĐH 3 năm, 5 năm đối với thạc sĩ, 8 năm đối với tiến sĩ.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga trả lời việc rút ngắn thời gian học CĐ,ĐH của sinh viên

"Theo khung cơ cấu đổi mới của bộ giáo dục lần này tương thích với khung cơ cấu của quốc tế được nhiều nước tham khảo, Những thay đổi khung cơ cấu nền giáo dục quốc dân của nước nhà sẽ là cơ sở để thay đổi giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo"

Lý do gì mà bộ giáo dục giảm thiểu bậc đại học rút ngắn thời gian 1 năm trong quá trình đào tạo như trước đây. Theo thứ trưởng cho biết " Công nghệ thông tin với sự phát triển bùng nổ đã hỗ trợ cho các em học tập và tự rèn luyện chính vì thế mà hiệu quả giảng dạy cũng như học tập của sinh viên ngày càng được nâng cao và cải thiện rõ rệt. Ngoài ra việc học theo tín chỉ giúp cho sinh viên năng động hơn, nên kết hoạch học tập tốt hơn và mềm dẻo hơn" 

Thời buổi công nghệ số như hiện nay học không chỉ là cung cấp kiến thức cho sinh viên như trước đây là còn là phát huy cả năng trong quá trình học tập tự rèn luyện tự xây dựng những ý kiến sáng tạo, tự nghiên cứu và cải thiện bản thân mình trước khi kết thúc giảng đường đại học.

" Đối với các chương chình học trong giảng đường như hiện nay được thiết kế cô đọng hơn, đối với khung chương trình như vây giờ phần lớn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết và cốt lõi để các sang sau ra trường có thể làm việc và giúp ích cho xã hội" Theo thứ trưởng

Đối với thạc sĩ và tiến sĩ theo cớ cấu mới này của bộ giáo dục thì thời gian đào tạo cao hơn, lý do vì trình độ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ là bậc nghiên cứu, phát triển những sáng tạo mới vì thế cần có thời gian đào tạo lâu hơn, Ngoài chuẩn bị những kiến thức chuyên sâu còn làm quen với những kiến thức mới... Theo thứ trưởng cho biết thời gian tối thiểu đào tạo bậc tiến sĩ 2 năm.

Nguồn: http://caodangduochanoi.vn/

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018