Tổng hợp 250 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT

Tổng hợp 79 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT năm 2017 gồm các chương trình lớp 12 như đạo hàm, hàm số, tọa độ... Được Cao đẳng Dược Hà Nội sưu tâm chia sẻ cho các em có thể nắm rõ kiến thức ôn luyên dần dần tính lũy kiến thức sâu hơn, chuẩn bị bước vào kỳ thi năm tới

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

>> Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Hà Nội xét tuyển năm 2016
>> Điểm chuẩn Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Điểm chuẩn xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội năm 2016
>> Học Cao đẳng Dược Có được Mở nhà Thuốc hay không?
>> 500 câu hỏi trắc nghiệm môn toán của ĐH quốc gia Hà Nội

Trường Cao đẳng Dược sưu tầm gửi tới các thi sinh trong cả nước bộ đề thi trắc nghiệm Môn toán gồm 79 câu:

Chương I: Câu hỏi trắc nghiệm môn toán phần Đạo hàm

Câu 1: Số gia y của hàm số y = x2 + 2 tại xo = -1 bằng

A.(x)2 + 2x                 B. (x)2 - 2x

C. (x)2 + 2                 D. (x)2 - 2

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 12

Câu 3: Để xét xem hàm số y = f(x) = |x| có đạo hàm tại điểm x0 = 0 hay không, một học sinh làm như sau:
Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 12
Lập luận trên sai từ bước nào?

A. (I)          B. (II)             C. (III)             D. (IV)

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 12
Câu 7: Đạo hàm của hàm số y = ln(sinx) bằng:
Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 12
Câu 8: Đạo hàm của hàm số y = 2x.3x bằng:

A. 6xln6              B. 6x                   C. 2x + 3x.                D. 2x-1.3x-1

Câu 9: Đạo hàm của hàm số y = tg3x bằng:
Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 12

 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018