Trường ĐH Tài Chính Markting năm 2017 dự kiến 2500 chỉ tiêu cho các ngành

Trường ĐH Tài Chính Markting năm 2017 dự kiến 2500 chỉ tiêu cho các ngành học tại trường. Trong đó năm 2017 trường ĐH Tài Chính sẽ tuyển sinh xét tuyển thêm các môn tổ hợp mới như: A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học)

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Các môn tổ hợp cũ như từ năm 2016 đổ về trước như:  Khối A00: Toán – Vật lí – Hóa học (khối A cũ); Tổ hợp Khối A01: Toán – Vật lí – tiếng Anh (khối A1 cũ); Tổ hợp Khối D01: Toán – Ngữ văn – tiếng Anh (khối D1 cũ.

Các thí sinh khóa 99 cần chú ý xem các ngành và các khối của trường ĐH Tài chính Marketing làm sao lựa chọn cho phù hợp với sở thích của mình nhé! 

Thông tin mã ngành các các chuyên Ngành của trường ĐH Tài chính Markerting

 

  1. Chương trình đào tạo đại trà:

 

STT

 

 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

 

 

MÃ NGÀNH

 

 

 

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

- Chuyên Ngành học Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Chuyên Ngành học  Quản trị bán hàng

- Chuyên Ngành học  Quản trị dự án

- Chuyên Ngành học  Quản lý kinh tế

 

 

D340101

 

 

 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, gồm các chuyên ngành:

- Chuyên Ngành học  Quản trị lữ hành

- Chuyên Ngành học  Quản trị tổ chức sự kiện

 

 

D340103

 

 

 

Ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành Quản trị khách sạn

 

 

D340107

 

 

 

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành Quản trị nhà hàng

 

 

D340109

 

 

 

Ngành Marketing, gồm các chuyên ngành:

- Chuyên Ngành học  Quản trị Marketing

- Chuyên Ngành học  Quản trị thương hiệu

- Chuyên Ngành học  Truyền thông Marketing

 

 

D340115

 

 

 

Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

 

 

D340116

 

 

 

Ngành Kinh doanh quốc tế, gồm các chuyên ngành:

- Chuyên Ngành học  Quản trị kinh doanh quốc tế

- Chuyên Ngành học  Thương mại quốc tế

 

 

D340120

 

 

 

Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành:

- Chuyên Ngành học  Tài chính doanh nghiệp

- Chuyên Ngành học  Ngân hàng

- Chuyên Ngành học  Thuế

- Chuyên Ngành học  Hải quan – Xuất nhập khẩu

- Chuyên Ngành học  Tài chính công

- Chuyên Ngành học  Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

- Chuyên Ngành học  Thẩm định giá

- Chuyên Ngành học  Tài chính định lượng

 

 

D340201

 

 

 

Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành:

- Chuyên Ngành học  Kế toán doanh nghiệp

- Chuyên Ngành học  Kiểm toán

 

 

D340301

 

 

 

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành:

- Chuyên Ngành học  Hệ thống thông tin kế toán

- Chuyên Ngành học  Tin học quản lý

 

 

D340405

 

 

 

Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh

 

 

D220201

b. Chương trình đào tạo chất lượng cao:

 

STT

 

 

NGÀNH ĐÀO TẠO

 

 

CHUYÊN NGÀNH

ĐÀO TẠO

 

 

MÃ NGÀNH

 

 

 

Ngành Học Quản trị kinh doanh

 

 

Chuyên Ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

 

 

D340101

 

 

 

Ngành Học Marketing

 

 

Chuyên Ngành Quản trị Marketing

 

 

D340115

 

 

 

Ngành Học Kế toán

 

 

Chuyên Ngành Kế toán doanh nghiệp

 

 

D340301

 

 

 

Ngành Học Tài chính – Ngân hàng

 

 

Chuyên Ngành Tài chính doanh nghiệp

 

 

D340201

 

 

Chuyên Ngành Ngân hàng

 

 

 

Ngành Học Kinh doanh quốc tế

 

 

Chuyên Ngành Thương mại quốc tế

 

 

D340120

 

c. Chương trình đào tạo quốc tế:

 

STT

 

 

NGÀNH ĐÀO TẠO

 

 

CHUYÊN NGÀNH

ĐÀO TẠO

 

 

MÃ NGÀNH

 

 

 

Ngành Học Marketing

 

 

Chuyên Ngành Quản trị Marketing

 

 

D340115

 

 

 

Ngành Học Kế toán

 

 

Chuyên Ngành Kế toán & Tài chính

 

 

D340301

 

 

 

Ngành Học Kinh doanh quốc tế

 

 

Chuyên Ngành Kinh doanh quốc tế

 

 

D340120

 

 Trường cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổng hợp.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018