Từ năm 2017 một số trường sẽ rút ngắn thời gian đào tạo đại học

Theo khung hệ thông giáo dục quốc dân được bộ giáo dục đổi mới đối với các trường Đại học sẽ giảm xuống còn 3 năm ngoại trừ các ngành y Dược thì giữ nguyên vì thế năm 2017 sẽ có nhiều trường sẽ rút ngắn thời gian học và đào tạo sẽ giúp các em sớm ra trường và làm việc? rút ngắn thời gian đáng kế trong quá trình đào tạo.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

 

Các trường sẽ phải giảm số tín chỉ xuống?

Theo trường ĐH sư Phạm kỹ thuật HCM được biết năm 2017 trường sẽ rút ngắn thời gian đào tạo cho các em xuống còn 150 tín chỉ còn 120 tín chỉ, Trường chuyên đào tạo các ngành kỹ thuật việc rút ngắn là không dễ như các trường đào tạo chuyên ngành kinh tế nhằm đảo bảo cho các em có đầy đủ kiến thức trong khoảng 3,5 năm.

 Từ năm 2017 một số trường sẽ rút ngắn thời gian đào tạo đại học

Theo trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết từ khi chấp hành theo bộ giáo dục và chuyển đổi sang đào tạo tín chỉ thì trường đã đạo tạo 300 em sinh viên tốt nghiệp với thời gian 3 năm điều đáng nói là tỷ lệ khá giỏi trong số này khá là cao.

Ngoài ra sẽ có nhiều trường rút ngắn thời gian đào tạo các năm tới!

Giải Pháp là giảm lý thuyết tăng thực hành

Theo trường ĐH Công nghệ và thực phẩm TP HCM trường sẽ lên kế hoạch sớm trong việc rút ngắn thời gian học lý thuyết và tăng thời gian học thực hành, thực tế tại các doanh nghiệp tăng cho các em kỹ năng sớm tiếp xúc với các doanh nghiệp từ đó các em có thể tự học hỏi và cần thiết sau khi ra trường.

Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM tiến tới trường sẽ thiết kế lại kết hoạch giờ học để rút ngắn thời gian học tăng thực hành cho các em sao cho hiệu quả.

Trường Đại học Văn hóa TP HCM trường sẽ có hội thảo choc ác em để đóng góp ý kiến phù hợp với từng ngành để rút ngắn thời gian học và đào tạo.

Các trường chỉ nêu ý kiến về kết hoạch rút ngắn thời gian học lý thuyết làm sao đảm bảo đào tạo trong khoảng 3 đến 3,5 năm.

 Nguồn: http://caodangduochanoi.vn/

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018