Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược do bị hỏng, bị mất, bị rách nát hoặc hết hiệu lực

Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược do bị hỏng, bị mất, bị rách nát hoặc hết hiệu lực ? bao gồm quy trình thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược? Cách thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược? Số lượng Hồ sơ ? ...Dưới đây là những thông tin cần thiết giúp các Dược sĩ có thể đăng kí lại chứng chỉ hành nghề Dược do bị mất or hỏng, rách nát.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

>> Cao đẳng Dược Hà Nội xét học bạ THPT 2016
>> Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Hà Nội xét tuyển năm 2016
>> Điểm chuẩn Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Điểm chuẩn xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội năm 2016
>> Học Cao đẳng Dược Có được Mở nhà Thuốc hay không?
>> Cao đẳng Dược Hà Nội lấy bao nhiêu điểm ?
>> Cao đẳng Dược Hà Nội xét tuyển Online năm 2016
>> Điều kiện xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Mẫu hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Học phí ngành Dược là bao nhiêu ?

1. Quy trình thực hiện lại chứng chỉ hành nghề Dược

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật (nêu tại mục 3. dưới đây).
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. 
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, nội dung, số lượng hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết nghỉ theo quy định).
 - Bước 3. Nhận kết quả tại  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.
+ Thời gian trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết nghỉ theo quy định).

2. Phương pháp và cách thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược
- Gửi hồ sơ: Trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.
- Nhận kết quả: Trực tiếp tại Bộ phận Tiêp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.

3. Số lượng hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Dược
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu số 1b/ĐN-CLCC, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BYT  ngày 29  tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
+ Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, trừ trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị mất;
 
+ 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: (Sửa đổi theo Khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ).
+ Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế gửi trả lại hồ sơ cho cá nhân nộp hồ sơ.
+ Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược; nếu không cấp thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.    
6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.
7. Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.
8. Phí, lệ phí: Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
- Phí thẩm định hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược: 500.000 đồng/lần thẩm định.
9. Tên mẫu đơn Cấp chứng chỉ hành nghề Dược:
- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu số 1b/ĐN-CLCC, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT - BYT  ngày 29  tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế);
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Quy định tại Điều 13 Luật Dược ngày 14/6/2005, nội dung cụ thể:
- Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có các điều kiện sau đây:
+ Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc;
+ Đã qua thực hành ít nhất từ hai năm đến năm năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh;
+ Có đạo đức nghề nghiệp;
+ Có đủ sức khoẻ để hành nghề dược.
- Người sau đây không được cấp Chứng chỉ hành nghề dược:
+ Bị cấm hành nghề dược theo bản án, quyết định của Toà án; 
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án, hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;
+ Đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, dược;
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
- Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; 
- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
- Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

Văn phòng tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội

Địa chỉ: Khoa Y Dược trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Phòng 103 nhà B, số 290 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội (Đối diện Đại học Thủy Lợi)

Điện thoại tư vấn: 04.627.55166 – 0988.0988.35 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018