Ebook cuốn sách Thuốc Biệt Dược & Cách Sử Dụng thuốc

Cuốn sách "Thuốc Biệt Dược & Cách Sử Dụng thuốc" sẽ giúp các em nắm rõ kiến thức chuyên sâu về thuốc, Cuốn sách nội dung viết về hóa dược gốc (thuốc generic) cùng các biệt dược. Cuốn sách này giúp các em nắm rõ nguồn gốc các biệt dược và kết hợp của chúng với nhau

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Dược Hà Nội gửi các em cuốn sách "Thuốc Biệt Dược & Cách Sử Dụng thuốc" rất hay Dược sĩ cần biết nhé! 

Ebook cuốn sách Thuốc Biệt Dược & Cách Sử Dụng thuốc

Link download: https://drive.google.com/file/d/0BwSuzbPlQyoGSGlEUDlmQ3puMDA/view